Digitálne zdravotníctvo a zdravotná starostlivosť

Naša méta: Lepšia starostlivosť o pacientov
a technologicky vyspelé nemocnice.

Domov  ── Zameranie ── Digitálne zdravotníctvo a zdravotná starostlivosť

Digitálne zdravotníctvo a zdravotná starostlivosť

Poskytneme vám odborné poradenstvo a riešenia pre virtuálnu starostlivosť o pacientov, telemedicínu, integráciu zdravotníckych systémov či digitalizáciu pacientskych databáz a zdravotných záznamov.

Naše služby

Od ambulantnej starostlivosti až po zložité nemocničné systémy: sme špičkou v digitálnej transformácii zdravotníctva.

V čom sme jedineční

Naše riešenia

Interoperabilné klinické a platobné platformy
Máme skúsenosti s využitím prevratných technológií na navrhovanie a prevádzku digitálnych zdravotníckych platforiem. Poskytujeme lepšie liečebné výsledky pre lekárov a spoločnosť.
Monitoring spokojnosti pacientov
Zlepšite skúsenosti vašich pacientov a poskytnite im modernú starostlivosť. Prinášame vám digitálne riešenia, ktoré vám zabezpečia lepší monitoring spokojnosti pacientov, zjednotenú spoluprácu a komunikáciu, či kvalitnejší kontakt s pacientmi.
Služby digitálnej infraštruktúry a cloud
Bezpečné, transparentné a zodpovedné finančNavrhneme transformáciu cloudových riešení v on-premise dátových centrách, zabezpečíme všetky end-to-end služby a aplikácie. Bezpečne premigrujeme staršie systémy do cloudu. Skonsolidujeme pacientske dáta tak, aby mali lekári dokonalý a okamžitý prehľad o ich zdravotnom stave.né hospodárenie podporuje dôveru verejnosti.
Manažment zdravia obyvateľstva
Urýchlite diagnostiku pomocou umelej inteligencie. Automatizácia a AI vám pomôžu naštartovať zmeny, ktoré povedú ku kvalitnejšej klinickej starostlivosti, kde je pacient na prvom mieste.
Virtuálna starostlivosť o pacientov a telemedicína
Nasadíme pre vás technológie pre virtuálne prehliadky, integrované platformy na spoluprácu s videom, e-konzultácie s pacientmi alebo chatbota, ktorý pomáha používateľom získať okamžité a presné odpovede.
Predklinická/klinická podpora
Poskytneme vám dostatočný výpočtový výkon a odborné znalosti na konverziu sekvenovacích údajov a 3D-EM na zlepšovanie výskumu liečiv.
Vzdialený monitoring
V čase pandémie sú systémy diaľkového monitorovania pacientov a zber dát na diaľku nenahraditeľné a bezpečnejšie ako osobná konzultácia v ambulancii. Pacienti získajú lepšiu skúsenosť a aj proaktívne riadenie ich zdravotného stavu.
Nasadzovanie zdravotníckych zariadení
Prinášame vám end-to-end služby od rozsahu, návrhu, budovania a prevádzkových obchodných riešení, až po nepretržitú podporu používateľov, systémovú integráciu, implementáciu a optimalizáciu zdravotníckej infraštruktúry.
Inteligentná digitálna nemocnica
Či už chcete spojiť zdravotnícke tímy s cieľom zlepšiť komunikáciu so zamestnancami a pacientmi alebo zlepšiť prehľad o operačných a klinických údajoch, radi vám pomôžeme. S viac ako 7 000 odborníkmi na cloud a 30 000 odborníkmi na aplikácie sme v jedinečnej pozícii na podporu vašej digitálnej transformácie.
Kybernetická bezpečnosť zdravotníckej infraštruktúry
Kybernetické hrozby sú pre zdravotnícke zariadenia obrovským rizikom. Prinášame vám inovácie a technológie, ktoré vám umožnia fungovať bez obáv z toho, že budú vaše dáta kompromitované. Citlivé dáta ochránime na najvyššej úrovni, naše riešenia zabezpečia zariadenia, údaje o pacientoch, ako aj prístupové body klinických aplikácií.
Precízna medicína
Moderné riešenia zdravotnej starostlivosti nás nevyhnutne posúvajú k zlepšovaniu zdravia obyvateľstva a precíznej medicíne.

Priebeh spolupráce

Naši partneri

Ocenenia a certifikácie

Podpora prevádzky počas koronakrízy
Najlepší parter v predaji HPE strategických riešení 2020
Prémiový partner spoločnosti Red Hat
Servisný partner roka 2018
Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti (3. miesto)
Ocenenie Great Place to Work
Rise with SAP
SAP Platinum Partner
SAP Awards for Partner Excellence
SAP Certified Partner
Center of Expertise