Atos sa zmenil na Eviden. Na Slovensko chce priniesť superpočítač

Publikované od 25. augusta 2023

Domov  ──  Aktuálne  ──  Tlačové správy  ──  Atos sa zmenil na Eviden. Na Slovensko chce priniesť superpočítač

Nový názov znamená novú energiu. Známa IT spoločnosť Atos sa celosvetovo rozdelila na dve firmy a zmena zasiahla aj Slovensko. S novým menom – Eviden – ponúkne nielen doterajšie produkty a služby, ale aj čosi naviac. „Slovenským zákazníkom chceme ešte pružnejšie prinášať nové riešenia, aby sme napomohli ich úspechu,“ hovorí generálny riaditeľ Evidenu na Slovensku Martin Sůra. Eviden má ambíciu zostať lídrom v oblastiach digitálnej transformácie či kybernetickej bezpečnosti, no ponúkne aj riešenia z oblastí umelej inteligencie alebo superpočítačov.

 

Ešte nedávno ste boli generálnym riaditeľom spoločnosti Atos IT Solutions and Services, teraz ste generálnym riaditeľom spoločnosti Eviden – to všetko bez toho, aby ste zmenili firmu. Čo sa stalo?

Ide o výsledok globálnej transformácie našej spoločnosti. Atos, veľká celosvetová IT firma, sa rozdelila na dve časti. Na Slovensku sa to prejavilo jej premenovaním, Atos IT Solutions and Services zmenila obchodné meno na Eviden. V mojom prípade to znamená, že sedím stále na tej istej stoličke, zmenil sa len názov firmy.

 

Prečo sa vlastne Atos na globálnej úrovni rozdelil?

Atos pôsobil na trhoch, ktoré mali rôznu dynamiku. Od rozdelenia si sľubujeme, že dokážeme lepšie obsluhovať jednotlivé segmenty zákazníkov. Atos pokrýval napríklad oblasti, ktoré sú už z obchodného pohľadu vyzreté a nasýtené, takže už tak nerastú. Zároveň prinášame množstvo riešení v oblastiach, ktoré sa prudko a dynamicky vyvíjajú. Venujeme sa im, investovali sme do ich vývoja a máme v nich veľa duševného vlastníctva. Cieľom bolo nájsť optimálny a efektívny model pre obe tieto časti produktového portfólia.

 

Čo to znamená konkrétne?

Umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť, superpočítače, to sú príklady dynamických odvetví, v ktorých sme naše globálne portfólio riešení presunuli pod Eviden. V Atose zostali služby ako outsourcing, technologická infraštruktúra či správa koncových zariadení. Nedá sa to však oddeliť úplne chirurgicky, očakávame, že medzi oboma novými firmami bude úzka spolupráca. Budúcnosť ukáže, akým smerom sa to bude vyvíjať. Zavážiť môžu aj noví investori, napríklad nedávno sa začalo exkluzívne rokovanie so spoločnosťou EPEI o odpredaji časti firmy, ktorá zostala v Atose.

 

Týka sa toto rozdelenie aj Slovenska?

Slovensko je pomerne špecifický prípad. Vzniku Atosu na Slovensku predchádzalo niekoľko akvizícií. Patrili medzi ne aj úspešné miestne firmy. Na Slovensku má preto naša spoločnosť vybudovaný dlhodobý ekosystém partnerských vzťahov. Spolupracujeme aj s rôznymi technologickými výrobcami, takže od začiatku dokážeme fungovať pomerne samostatne, aj bez podpory zo zahraničia. Vieme tak pokryť pomerne široké portfólio riešení, vrátane technologických.

 

Znamená to, že sa Slovensku sa spoločnosť nedelí?

Slovensko z globálneho hľadiska predstavuje veľmi malý trh. Vzhľadom na to, ako aj na spomínané široké portfólio, došlo na Slovensku len k premenovaniu spoločnosti. To je rozdiel v porovnaní napríklad s Českom a Rakúskom, kde vzniknú dve spoločnosti. Slovenský Eviden si ponechá svoje doterajšie portfólio, no rozšíri ho práve o nové dynamicky rastúce technológie, ktoré tu doteraz neboli také rozšírené.

Čo to znamená pre slovenského zákazníka?

V prvom rade kontinuitu. Všetky služby, ktoré na Slovensku spoločnosť Atos poskytovala, bude naďalej poskytovať Eviden, všetky doteraz uzavreté kontrakty Atosu Eviden dodrží. Znamená to však aj to, že v budúcnosti chceme aktívne prinášať nové riešenia. Eviden stavil na startupový prístup, chceme byť dynamickí, agilní, flexibilní v tom, čo našim zákazníkom ponúkneme. Aj tak chceme prispieť k tomu, aby boli úspešnejší. Chceme slovenským podnikom a inštitúciám pomôcť v tom, aby dokázali pružnejšie zavádzať novinky.

 

Atos bol partnerom aj pre verejnú správu, ktorej dodal viacero riešení. Čo bude s nimi?

Aj tu platí, že ponúkame kontinuitu. Verejná správa je naším dôležitým zákazníkom, v tejto oblasti pôsobíme dlhé roky. Vytvorili sme niektoré z kľúčových systémov štátu, ďalšie pomáhame spravovať. Ako Eviden chceme inštitúciám aktívne pomáhať pri transformácii „historických“ aplikácií do nového prostredia. Dnes totiž treba s dátami pracovať omnoho aktívnejšie, využívať ich, dostať ich bližšie k občanovi. To je cieľom digitálnej transformácie.

Na čo sa Eviden na Slovensku plánuje zameriavať?

Našou prioritou je naďalej práve digitálna transformácia. Procesy, ktoré doteraz fungovali v papierovej alebo nejakej inej podobe, chceme nahrádzať digitálnymi procesmi, ktoré sú rýchlejšie, efektívnejšie a umožňujú zákazníkom lepšie fungovať. Chceme našim zákazníkom pomôcť aj s presunom do cloudu.

 

 

Veľa hovoríte o digitalizácii, čo konkrétne si však pod tým človek má predstaviť?

Takmer všetko. Digitalizácia prináša vznik úplne nových odvetví. Bez digitalizácie by sme dnes nemali napríklad streamovacie platformy. Netýka sa to však len sveta umenia, ale všetkých oblastí nášho života. Dnes sa veľa hovorí o umelej inteligencii, zároveň je horúcou témou zdravotníctvo. Ich spojením vznikajú nové možnosti; s pomocou umelej inteligencie napríklad možno veľmi efektívne vyhodnocovať veľké objemy dát. Takýto systém dokáže napríklad omnoho presnejšie ako človek analyzovať röntgenové snímky. AI ich dokáže porovnať s oveľa väčším množstvom vzoriek, než bežný lekár vidí za celý svoj pracovný život. Čiže napríklad toto nám prináša nové možnosti. Samozrejme, ľudský dohľad bude ešte stále nevyhnutný. Ak však tieto riešenia eticky správne uchopíme, budú tieto technológie prínosom. Očakávam, že krajiny, ktoré dokážu umelou inteligenciou nahradiť niektoré rutinné práce a uvoľniť tak kreatívnym ľuďom ruky na činnosti s vyššou pridanou hodnotou, dokážu výrazne zvýšiť svoje HDP.

 

Viete v tejto oblasti niečo ponúknuť už aj slovenským zákazníkom?

Umelá inteligencia patrí medzi technológie, ktoré sú na začiatku svojej rastovej krivky. Pre väčšinu zákazníkov tak je novinkou. Jej využitie sa odvíja od toho, čo má zákazník k dispozícii a čo potrebuje. Dokážeme sa pozrieť na jeho dáta a procesy, zanalyzovať ich a pomôcť im ich upratať. Nesnažíme sa teda využívať technológie pre technológie, sú len prostriedkom k určitému cieľu. Už dnes však existujú overené riešenia napríklad pre spomínané zdravotníctvo, automobilový priemysel, verejnú správu či bankovníctvo. Máme globálny tím vedcov, ktorý sa nimi zaoberá. V súčasnosti umelú inteligenciu popularizujú najmä rôzne jazykové modely, s ktorými ľudia komunikujú – pre nás je však dôležitý aj vývoj, ktorý pomôže posunúť procesy, prebiehajúce na pozadí.

 

Atos bol lídrom aj v oblasti pokročilých výpočtových systémov. Aké má Eviden plány v tomto smere?

Eviden, zdedil z Atosu pozíciu v prvej trojke svetových výrobcov takzvaných superpočítačov. Ide o pokročilé a veľmi výkonné výpočtové systémy, ktoré dokážu riešiť mimoriadne zložité a komplexné úlohy. Uplatnenie nájdu napríklad v oblasti molekulárnej fyziky, pri vytváraní modelov na predpoveď počasia a ďalších činnostiach, ktoré potrebujú veľmi silný výpočtový výkon. Eviden zostáva globálnym lídrom v tejto oblasti, je jediným európskym výrobcom superpočítačov. Aktívni chceme byť aj na Slovensku, keďže o superpočítač má záujem aj naša krajina, ktorá ho chce financovať z Fondu obnovy a odolnosti. Rozhodne s tým máme skúsenosti, superpočítače sme inštalovali v Česku, Rakúsku, Slovinsku a Grécku, takže sa plánujeme zapojiť do verejného obstarávania.

O Eviden

Spoločnosť Eviden v rámci Atosu pokrýva oblasť digitálnych služieb, cloudu, big data a bezpečnosti. Bude globálnym lídrom v oblasti dátovo orientovanej, dôveryhodnej a udržateľnej digitálnej transformácie. Ako digitálny podnik novej generácie, ktorý je celosvetovo na popredných pozíciách v oblasti digitálnych služieb, cloudu, dát, pokročilého počítania a bezpečnosti, prináša hĺbkové odborné znalosti pre všetky odvetvia vo viac ako 53 krajinách. Spojením jedinečných špičkových technológií v celom digitálnom kontinuu s 57-tisíc talentmi svetovej triedy spoločnosť rozširuje možnosti technológií pre podniky i verejné orgány a pomáha im budovať ich digitálnu budúcnosť. Eviden patrí do skupiny Atos s ročným objemom tržieb vo výške približne 5 miliárd eur.

Kontakt pre médiá

Sylvia Žažová

Head of Marketing & Communications