Generatívna AI dokáže zmeniť celé odvetvia

Publikované od 8. januára 2024

Domov  ──  Aktuálne  ──  Tlačové správy  ──  Generatívna AI dokáže zmeniť celé odvetvia

„Ak si želáte zistiť viac o našich produktoch, stlačte jednotku. Ak si želáte…“ A teraz si predstavte, že by vás na druhej strane niekto vypočul a na základe vašej otázky odpovedal na to, čo skutočne chcete vedieť; a poradil možno aj s tým, o čom ste netušili, že vedieť potrebujete. Dnes to už nemusí byť živý človek – umelá inteligencia prináša nové možnosti do celého biznisového sveta.

„Generatívna umelá inteligencia sa dokáže nielen niečo ‚naučiť‘, ale na základe naučeného dokáže niečo nové vytvoriť,“ vysvetľuje odborník spoločnosti Eviden Roman Body, prečo takáto AI môže v najbližších rokoch zmeniť spôsob práce v celých odvetviach.

Kým spočiatku nový nástroj očaroval bežných používateľov najmä svojou schopnosťou tvoriť fascinujúce obrázky a zabávať zmysluplným dialógom na rôzne témy, jeho skutočné silné stránky možno najefektívnejšie využiť v podnikovom prostredí. „Je to ideálny nástroj napríklad pre prácu s textom – či už potrebujeme spraviť súhrn rozsiahlejšieho celku alebo naopak, potrebujeme nejaký krátky odsek rozpísať a rozšíriť,“ hovorí R. Body. „Generatívna umelá inteligencia dokáže analyzovať vstupné dáta a vychádza priamo z nich.“

 

Šikovný asistent

Práve túto vlastnosť využíva aj AI pomocník od spoločnosti Eviden. Knowledge Pilot na rozdiel od verejne dostupných bezplatných nástrojov neponúka všeobecné odpovede, ale presné informácie na mieru. Používateľ jednoducho s pomocou tohto nástroja načíta vstupné dáta – Knowledge Pilot dokáže spracovať štruktúrované, čiastočne štruktúrované i neštruktúrované údaje v rôznych formátoch, vrátane textu, audia i videa a to takmer v nulovom čase.

Je v zásade jedno, čoho sa podklady týkajú. „Môže ísť o súbor interných smerníc v organizácii. Môže to byť zbierka zákonov. A môžu to byť návody na používanie produktov. Knowledge Pilot od Evidenu dokáže podklady zanalyzovať a na ich základe podávať konkrétne odpovede, ktoré rešpektujú kontext dopytu,“ hovorí expert Evidenu.

Na otázku, týkajúcu sa napríklad pridania nového dodávateľa, ponúkne postup, fungujúci v organizácii, namiesto všeobecných informácií z internetu.

 

Dôveryhodný zdroj

Vo svojich odpovediach sa odvoláva na presné zdroje; jediný klik používateľa privedie k dokumentu, z ktorého Knowledge Pilot v konkrétnej časti odpovede čerpal. Zvedavý používateľ sa dostane i k vysvetleniu logického postupu, ktorým umelá inteligencia zdôvodňuje, prečo takú odpoveď zvolila.

Dáta, ktoré používateľ zadá, pritom nie sú využívané na trénovanie AI modelu a organizácia si nad nimi zachováva plnú kontrolu.

Generatívnu umelú inteligenciu môžu využiť napríklad call centrá, kde dokáže zanalyzovať prepis rozhovoru a na jeho základe naformulovať marketingový e-mail, ktorý zákazníkovi ponúkne ďalšie riešenia na mieru.

Vhodným adeptom sú aj rôzne helpdesky. „Dnes sú mnohé z nich zahltené ticketmi a tie s nižšou prioritou sú prirodzene na konci zoznamu. Často sú to však jednoducho zodpovedateľné otázky, no používatelia musia na odpovede čakať aj celé dni. Nástroj s umelou inteligenciou by dokázal dopyt spracovať a zodpovedať okamžite,“ vysvetľuje expert spoločnosti Eviden.

 

Široké uplatnenie

Uplatnenie si nástroj s generatívnou AI nájde napríklad aj v poisťovníctve, pri kontrole kvality, v zdravotníctve pri formulácii prepúšťacích správ, v obchode pri vytváraní ponúk a sumarizácii podkladov alebo v oblasti ľudských zdrojov vie pomôcť s opisom pracovných pozícií. Už dnes si generatívnu umelú inteligenciu pochvaľujú programátori – je neoceniteľným pomocníkom pri písaní kódu, vytváraní testov či písaní dokumentácie.

„Toto sú zároveň odvetvia, kde chýbajú pracovné sily. Nasadenie generatívnej umelej inteligencie dokáže zvýšiť produktivitu o 30-40 %. Ide pritom o nízky náklad, ktorý prináša veľké výsledky,“ hovorí odborník spoločnosti Eviden.

Práca nad dokumentmi však nie je jediné odvetvie, ktoré umelá inteligencia dokáže zmeniť. „Ak potrebujete identifikovať obchodné scenáre, ktoré dokážu rýchlo priniesť hodnotu, či zapojiť umelú inteligenciu do svojich jedinečných procesov alebo sa popasovať so súladom s reguláciami či bezpečnostnými rizikami, s tým všetkým vám v spoločnosti Eviden vieme pomôcť,“ hovorí odborník.

Eviden nedávno oznámil aj novú strategickú spoluprácu s Amazon Web Services. Obe spoločnosti tak umožnia zákazníkom Evidenu spoločne vytvárať nové riešenia, založené na práci s dátami a využívajúce umelú inteligenciu.

O Eviden

Spoločnosť Eviden v rámci Atosu pokrýva oblasť digitálnych služieb, cloudu, big data a bezpečnosti. Bude globálnym lídrom v oblasti dátovo orientovanej, dôveryhodnej a udržateľnej digitálnej transformácie. Ako digitálny podnik novej generácie, ktorý je celosvetovo na popredných pozíciách v oblasti digitálnych služieb, cloudu, dát, pokročilého počítania a bezpečnosti, prináša hĺbkové odborné znalosti pre všetky odvetvia vo viac ako 53 krajinách. Spojením jedinečných špičkových technológií v celom digitálnom kontinuu s 57-tisíc talentmi svetovej triedy spoločnosť rozširuje možnosti technológií pre podniky i verejné orgány a pomáha im budovať ich digitálnu budúcnosť. Eviden patrí do skupiny Atos s ročným objemom tržieb vo výške približne 5 miliárd eur.

Kontakt pre médiá

Sylvia Žažová

Head of Marketing & Communications