Koniec podpory starých verzií systému SAP sa blíži, vyčkávať sa už neoplatí

Publikované od 15. augusta 2023

Domov  ──  Aktuálne  ──  Tlačové správy  ──  Koniec podpory starých verzií systému SAP sa blíži, vyčkávať sa už neoplatí

Už v roku 2027 sa skončí podpora starších verzií systémov SAP. Firmy tak už teraz pracujú na prechode na novú generáciu SAP S/4HANA. Ak chcú organizácie všetko stihnúť načas do roku 2027 a neohroziť pritom svoj chod, majú najvyšší čas zamýšľať sa nad migráciou. Prechod na nový systém totiž zvyčajne trvá niekoľko mesiacov, v prípade zložitých systémov aj rok.

Prechod sa týka v Česku približne 1300 firiem, na Slovensku sú to ďalšie stovky. Implementátori SAP  teda majú v súčasnosti plné ruky práce.

Nový ERP systém je založený na in-memory platforme SAP HANA. Používateľom poskytuje intuitívnejšie a prívetivejšie prostredie SAP Fiori. Databáza SAP HANA umožňuje firmám pracovať jednoducho a rýchlejšie s firemnými dátami, vyhodnocovať ich, a prispôsobovať tak svoj biznis meniacemu sa trhu. SAP S/4HANA potom optimalizuje dátové modely a tzv. business logic (čiže vlastné usporiadanie systému) tak, aby ideálne komunikovali s platformou HANA. Práve možnosť efektívne pracovať s databázou SAP HANA je pre firmy hlavnou výhodou prechodu. Vybrať si môžu z cloudových i on-premise riešení.

 

Ako to prebieha v praxi?

Implementácia SAP S/4HANA si vyžaduje množstvo príprav a rozhodovania. Jedným z prvých dôležitých krokov je, či sa firma rozhodne vybudovať úplne nový systém (tzv. greenfield implementácia) alebo či chce stavať na svojich existujúcich systémoch (tzv. brownfield implementácia). „V tomto prípade rozhodne pomôže konzultácia s partnerom, ktorý má v odbore skúsenosti. Hoci je každá firma samozrejme trochu iná, externý špecialista sa na situáciu dokáže pozrieť s nadhľadom, spracovať analýzu a odporučiť vhodný postup,“ hovorí Katarína Šretterová, špecialistka na SAP zo spoločnosti Eviden (niekdajší Atos IT Solutions and Services).

Prvým krokom implementácie je dôkladný visioning, ktorý pomôže zmapovať potreby firmy a jej zamestnancov. Nasleduje príprava roadmapy, podľa ktorej sa bude migrácia riadiť. Pre potreby migrácie treba zostaviť tím interných zamestnancov, ktorí za ňu budú zodpovední. Až potom možno prejsť k samotnému nasadeniu. Malo by byť naplánované mimo hlavnej sezóny firmy, ideálne na obdobie dovoleniek či víkendov.

 

Úspešná migrácia v energetickej spoločnosti

Eviden patrí medzi najväčších implementátorov SAP na Slovensku a v Česku. Ako príklad úspešného prechodu na nový systém uvádzajú jeho špecialisti energetickú spoločnosť innogy.

Tá predtým spravovala svoju personálnu agendu a procesy pomocou lokálneho systému SAP ERP 6.0. Trendy ako hybridná práca či zmeny v riadení ľudských zdrojov si však začali vyžadovať pružnejší prístup. Výzvou bola najmä migrácia dát a programov starých rádovo i dvadsať rokov, tak, aby nebol narušený chod firmy. Špecialisti z Evidenu preto prišli s riešením, v ktorom využili takzvaný sandbox a následne pomocou kombinácie bázových a vývojových postupov uskutočnili migráciu len potrebných dát a programov.

„Prechod na SAP novej generácie sa nám v spoločnosti innogy podarilo dokončiť počas deviatich mesiacov, o tri mesiace skôr, ako bolo v pláne. Napomohla tomu aj skvelá spolupráca klienta, ktorý sa do unikátnej migrácie pustil v tunajšom prostredí ako jeden z prvých,“ komentuje Katarína Šretterová, špecialistka na SAP z Evidenu.

Celý projekt si vyžiadal len jednu dvojdňovú odstávku naplánovanú na víkend. Výsledkom je moderná SAP S/4HANA platforma založená na cloude, ktorá je pre firmu lacnejšia, výkonnejšia a bezpečnejšia. Pri realizácii celého projektu pomohlo riešenie RISE with SAP, ktoré pomáha organizáciám efektívne prenášať dáta do cloudu.

 

Päť častých chýb, ktoré môžu firmu pri prechode vyjsť draho

  1. Odkladanie prechodu na nový systém SAP: Veľa firiem stále váha s prechodom na novú verziu. Očakáva sa veľký záujem, takže sa môže stať, že niektoré organizácie budú mať problém zohnať partnera s voľnou kapacitou.
  2. Nedostatočná angažovanosť interných špecialistov: Firmy často neposkytnú svojim zamestnancom mimo IT oddelení dostatok času na identifikáciu potrieb a spoluprácu na tomto projekte, a tým zhoršujú celkovú adaptáciu.
  3. Nedostatočná interná komunikácia ohľadom prechodu na nový SAP: Aby bol nový systém úspešný, je dôležité, aby ho zamestnanci prijali pozitívne. Komunikácia a podpora všetkých zamestnancov vrátane manažmentu sú kľúčové pre úspešné zavedenie.
  4. Absencia detailnej analýzy a stratégie pred migráciou: Migrácia neusporiadaných dát a aplikácií, ktoré medzi sebou nemusia dobre komunikovať, môže byť náročná. Pri prechode na nový SAP je zásadný správny dizajn budúceho riešenia.
  5. Nedostatočná pozornosť pri výbere partnera pre migráciu: Pri výbere partnera pre migráciu na nový SAP je dôležité brať do úvahy jeho referencie a skúsenosti v danom odbore. Firma by si mala vybrať takého implementátora, na ktorého sa môže spoľahnúť a ktorý bude v prípade potreby k dispozícii.

O Eviden

Spoločnosť Eviden v rámci Atosu pokrýva oblasť digitálnych služieb, cloudu, big data a bezpečnosti. Bude globálnym lídrom v oblasti dátovo orientovanej, dôveryhodnej a udržateľnej digitálnej transformácie. Ako digitálny podnik novej generácie, ktorý je celosvetovo na popredných pozíciách v oblasti digitálnych služieb, cloudu, dát, pokročilého počítania a bezpečnosti, prináša hĺbkové odborné znalosti pre všetky odvetvia vo viac ako 53 krajinách. Spojením jedinečných špičkových technológií v celom digitálnom kontinuu s 57-tisíc talentmi svetovej triedy spoločnosť rozširuje možnosti technológií pre podniky i verejné orgány a pomáha im budovať ich digitálnu budúcnosť. Eviden patrí do skupiny Atos s ročným objemom tržieb vo výške približne 5 miliárd eur.

Kontakt pre médiá

Sylvia Žažová

Head of Marketing & Communications