Sme ako silný startup, ktorý dokáže reagovať na trendy a potreby zákazníkov, tvrdí šéf Evidenu

Publikované od 31. augusta 2023

Domov  ──  Aktuálne  ──  Tlačové správy  ──  Sme ako silný startup, ktorý dokáže reagovať na trendy a potreby zákazníkov, tvrdí šéf Evidenu

Eviden bude na Slovensku poskytovať rovnaké služby. Pôsobenie chce však posilniť v oblasti bezpečnostných informačných systémov či umelej inteligencie.

Spoločnosť Atos IT Solutions and Services zmenila od júla na Slovensku obchodné meno na Eviden. K zmene obchodného mena došlo z dôvodu plánovaného globálneho rozdelenia spoločnosti Atos na približne dve rovnako veľké spoločnosti. Čo všetko zmena prinesie nielen z globálneho hľadiska, ale aj pre slovenských zákazníkov viac prezradil generálny riaditeľ spoločnosti Eviden Martin Sůra.

 

Len nedávno ste boli generálnym riaditeľom spoločnosti Atos IT Solutions and Services a dnes už stojíte na čele spoločnosti Eviden. Čo sa stalo?

Ide o dovŕšenie procesu, ktorý začal v našej spoločnosti zhruba pred rokom. Je to globálny proces, ktorý nebol priamo vyvolaný situáciou na Slovensku. V rámci našej globálnej transformácie sme v spoločnosti zistili, že obsluhujeme trhy s veľmi odlišnou dynamikou. Časť, ktorá sa viaže na infraštruktúru a outsourcing IT služieb je na krivke, ktorou sa meria zrelosť trhu pomerne ďaleko a už nie je taká dynamická. Maximálne sa v nej hľadí na optimalizáciu nákladov a neprináša taký rast ako iné oblasti.

V oblastiach ako bezpečnosť, smart platformy, špeciálne počítače či výpočtové systémy zamerané na superpočítače je rast vysoký. Atos v nich má pomerne významné duševné vlastníctvo, pričom je v nich považovaný za jedného z lídrov. Zámer bol firmu pripraviť na to, aby sme každú časť trhu vedeli optimálne obslúžiť a nasmerovať aj investície a rast očakávania. Výsledkom ročnej prípravy je, že sme Atos rozdelili na dve spoločnosti.

 

Zmena názvu má údajne firmu posunúť k novým výzvam. Čo to znamená? 

Jedna z firiem sa volá Eviden. Do budúcna bude zabezpečovať starostlivosť v oblastiach, ktoré sú rastové. Korporácia sa rozhodla, že Slovensko je z pohľadu skladby biznisu a veľkosti optimálne nerozdeľovať. Zostala teda rovnaká entita aj celé portfólio.

Čo sa týka zmeny názvu, trochu je to aj o zmene kultúry spoločnosti. Pri portfóliu, ktoré dnes chceme prinášať zákazníkom aj na Slovensku, fungujeme trochu ako silný startup.

Chceme, aby naše procesy a celý dizajn organizácie bol taký, aby sme dokázali veľmi aktívne reagovať na technologické trendy, ale aj na potreby našich zákazníkov.

 

Spomenuli ste, že v iných krajinách sa spoločnosť rozdelila na dve firmy. Aké budú ďalšie kroky?

V tejto chvíli sme v exkluzívnom rokovaní so skupinou EPH pána Křetinského o tom, aby sa Atos, teda celá časť mimo Evidenu odpredala smerom k tejto skupine. Obchod by mal byť uzavretý do konca tohto roka.

 

Bude medzi Atosom a Evidenom prebiehať určitá forma spolupráce?

Pravdepodobne to budú na dlhé roky najbližší partneri. Kontrakty sa rozdelili podľa určitého kľúča. Naďalej si vzájomne subkontrahujeme veci, ktoré dávajú zmysel pre našich zákazníkov. Do ďalekej budúcnosti ťažko hádať, no verím, že najbližšie roky zostaneme v tomto smere spojencami. Jeden z dôvodov, prečo sa Slovensko nedelilo bolo aj to, že historicky tu boli firmy, ktoré sme pod nás získali. Tie mali aj v technologickom biznise vytvorenú lokálnu pozíciu a vďaka tomu máme s technologickými partnermi na lokálnej úrovni dobré vzťahy. Nedošlo teda k žiadnej diskontinuite a budeme vedieť v tomto pokračovať, lebo je to pre nás významný biznis.

 

Aký vplyv bude mať táto zmena pre slovenských zákazníkov či na vaše projekty vo verejnej správe?

Vplyv to nebude mať žiadny. Zmenili sme len názov firmy, takže z tohto pohľadu je Eviden Slovakia legálnym pokračovateľom Atos IT Solutions and Services. Všetky zmluvy či zmluvné vzťahy zostávajú v platnosti. Na Slovensku tiež zostáva všetko existujúce portfólio, ktoré sme poskytovali našim zákazníkom. To sa do budúcnosti rozšíri o novinky, ktoré budú z Evidenu prichádzať.

 

Takže časom prídu nejaké novinky, no v zásade všetko zostane po starom?

Budeme pokračovať tak ako doteraz. Pozície na trhu sa nechceme vzdať a nebudeme  utlmovať ani žiadnu časť biznisu. Chceli by sme aktívnejšie rozšíriť naše pôsobenie v oblastiach, ktoré sú do budúcnosti pre nás dôležité. Už dnes sa venujeme na Slovensku bezpečnosti informačných systémov. Tým, že Eviden je v tejto oblasti jedným z globálnych lídrov, chceli by sme pridať a rozšíriť vlastné portfólio služieb a riešení.

Ďalšou oblasťou, ktorej sa chceme venovať a ktorá je na Slovensku ešte v začiatkoch je   transformácia historických riešení a aplikácií našich zákazníkov do budúceho cloudového prostredia. Toto je téma, ktorá nás bude zamestnávať ešte na dlhé roky. Slovensko v tomto trochu za ostatnými západnými krajinami zaostáva. Ďalšou oblasťou, ktorá sa veľmi dynamicky vyvíja je umelá inteligencia. Celosvetovo máme spracované detailné štúdie na najbližších pár rokov, akým smerom sa to bude uberať.

 

Spomenuli ste, že v niektorých oblastiach sa považujete za lídra. Platí to teda aj v prípade umelej inteligencie? 

Určite sa nachádzame v skupine jedných z najlepších hráčov v oblasti umelej inteligencie a nastavovania pomoci zákazníkovi smerom k využitiu svojich dát k umelej inteligencii.

 

Zaujali ma tiež slová o vypracovaných štúdiách o umelej inteligencii. Čo z nich vyplýva?

Jedna zo štúdií hovorí, že do roku 2030 umelá inteligencia pomôže zvýšiť hrubý domáci produkt krajín priemerne o 26 percent, čo je obrovský nárast produktivity z jednej oblasti. V štúdiách sa jednoznačne hovorí, že najviac to bude práve vo výrobnom sektore, nasledované bankovníctvom a poisťovníctvom.

To, čo dnes mnohí ľudia sledujú je tá časť umelej inteligencie, s ktorou môžu komunikovať prostredníctvom nejakého rozhrania. Rozvoj samozrejme pôjde aj týmto smerom, ale čo bude oveľa dôležitejšie je, že sa dostane do procesov v pozadí. Už dlhé roky hovoríme o digitálnej transformácii, kedy procesy, ktoré dlhé roky nejako fungovali, nahrádzame procesmi, ktoré sú plne digitálne.

Mnohé z nich sa budú nastavovať samé v tom zmysle, že sa budú prispôsobovať k výsledku, ktorý potrebujú. Fungovanie systémov bude ďaleko efektívnejšie a ľudia budú čím ďalej, tým menej robiť mechanické alebo jednoduché operácie. Ďalšou oblasťou, ktorú už sledujeme je, ako vie prispieť umelá inteligencia k umeleckej alebo tvorivej činnosti.

 

Aký máte názor na reguláciu umelej inteligencie?

Relevantnými otázkami sú, akým spôsobom ju regulovať, akým spôsobom chrániť spotrebiteľa alebo ako byť dostatočne transparentný voči spotrebiteľovi. Kde sú hranice, kedy zákazníkovi povieme, že k určitej veci prispela umelá inteligencia a kedy nie. Toto sú všetko veci, ktoré podľa mňa bude ťažké nastaviť. Máme mnohé príklady, kedy napredovanie technológií je rýchlejšie ako spoločenská uvedomelosť, čo technológie prinášajú.

 

Eviden kladie veľký dôraz aj na digitálnu transformáciu. Kde v tejto oblasti z pohľadu Slovenska vidíte potenciál na rast?

Všade. Myslím si, že vo všetkých oblastiach sú veľké možnosti. Vidíme firmy, ktoré sú veľmi aktívne dlhé roky a postup, ktorý už absolvovali, je naozaj vynikajúci. Nové elementy, ktoré rozširujú pojem digitálna transformácia, ako napríklad spracovanie veľkých dát, umelá inteligencia, prípadne pozeranie sa do budúcnosti kvantových  počítačov a využitie kvantových technológií prinášajú priestor aj pre tých, ktorí sú dnes  na špičke inovácií a digitálnej transformácie.

Na druhej strane je množstvo podnikov a najmä verejných zákazníkov, kde ešte stále sú v procese upratovania základných dát či riešenia migrácie historických aplikácií do moderného prostredia. Toto sú všetko oblasti, kde môžeme pokračovať a radi v nich pokračovať aj budeme. Máme na to technológie či všetky nástroje a poznania nových technológií. V tomto chceme byť a verím, že aj budeme úspešní.

 

Čo šport a udržateľnosť? Atos bol v týchto oblastiach viditeľný.

Čo sa týka udržateľnosti, je to naozaj kľúčový pilier nášho biznisu a  nielen smerom voči nám dovnútra. Chceme byť v tomto procese sprievodca aj pre našich zákazníkov. Máme viacero riešení, keď so zákazníkom hovoríme o tom, ako ich dostať k uhlíkovo neutrálnemu alebo udržateľnému spôsobu fungovania. Čo sa týka podpory športu, samotná olympiáda pravdepodobne zostane v Atose. Je tam však veľká časť systémov, ktoré práve dnes prináša Eviden. Určite zostaneme nejakou formou teda zapojení aj v nej.

 

O Eviden

Spoločnosť Eviden v rámci Atosu pokrýva oblasť digitálnych služieb, cloudu, big data a bezpečnosti. Bude globálnym lídrom v oblasti dátovo orientovanej, dôveryhodnej a udržateľnej digitálnej transformácie. Ako digitálny podnik novej generácie, ktorý je celosvetovo na popredných pozíciách v oblasti digitálnych služieb, cloudu, dát, pokročilého počítania a bezpečnosti, prináša hĺbkové odborné znalosti pre všetky odvetvia vo viac ako 53 krajinách. Spojením jedinečných špičkových technológií v celom digitálnom kontinuu s 57-tisíc talentmi svetovej triedy spoločnosť rozširuje možnosti technológií pre podniky i verejné orgány a pomáha im budovať ich digitálnu budúcnosť. Eviden patrí do skupiny Atos s ročným objemom tržieb vo výške približne 5 miliárd eur.

Kontakt pre médiá

Sylvia Žažová

Head of Marketing & Communications